Jak edytować publikację?

Aby edytować publikację z płatną treścią:

  1. Przejdź do zakładki Publikacje a następnie wybierz na górze zakładkę typu publikacji.
  2. Przy publikacji, którą chcesz edytować, wybierz z menu kontekstowego pozycję Edytuj.
  3. Możesz także wejść w szczegóły publikacji i wybrać z menu kontekstowego z prawej strony pozycję Edytuj.
  4. Przejdź do formularza edycji.
  5. Aby zapisać zmiany, wybierz przycisk Zapisz.