Gdzie mogę zobaczyć statystyki publikacji?

Dla każdej dodawanej w klawo publikacji prowadzone są statystyki zakupu, a w niektórych przypadkach także statystyki otwierania takiej treści.

Jak zobaczyć statystyki?

Aby zobaczyć statystyki:

  1. Przejdź do zakładki Publikacje a następnie wybierz na górze zakładkę typu publikacji.
  2. Kliknij na publikację, której statystyki chcesz zobaczyć.
  3. Statystyki będą widoczne w szczegółach publikacji.

Podsumowanie sprzedaży

Podsumowanie jest dostępne w sekcji Statystyki sprzedaży dla każdego typu dodanej publikacji. W statystykach możesz zobaczyć łączną wartość sprzedaży gromadzoną od dnia dodania publikacji, łączny zarobek, wysokość prowizji klawo, dzień oraz miesiąc z najlepszą sprzedażą a także wykres z podsumowaniem miesięcznym z ostatnich 12 miesięcy.

Definicje statystyk sprzedaży

Wartość sprzedaży – suma sprzedaży wszystkich dostępów od dnia pierwszego zakupu.

Łączny zarobek – suma sprzedaży pomniejszona o prowizję klawo od transakcji.

Prowizja za sprzedaż – aktualna wysokość prowizji za transakcję zakupu dostępu.

Dzień z najlepszą sprzedażą – dzień, w którym nastąpiła najwyższa wartość sprzedaży.

Miesiąc z najlepszą sprzedażą – miesiąc, w którym nastąpiła najwyższa wartość sprzedaży.

Statystyki treści audio

Dla treści audio prowadzone są dodatkowe statystyki, takie jak średni czas odtworzeń pliku oraz wykres retencji, czyli informacji jaki procent słuchaczy odsłuchał poszczególne fragmenty treści audio.

Definicje statystyk audio

Wszystkie odtworzenia – suma wszystkich odtworzeń pliku audio przez użytkowników.

Unikalne odtworzenia – suma unikalnych odtworzeń pliku audio, liczona tylko względem jednego użytkownika.

Odtworzenia pojedynczego odcinka – wartość określająca ile razy jeden użytkownik odtworzył daną treść audio.

Czas trwania – czas trwania pliku audio.

Średni czas odtworzenia – średni czas słuchania przez użytkownika treści audio.