Jak włączyć lub wyłączyć spis treści dla podcastu?

Dodawanie spisu treści dla odcinka

 1. W formularzu dodawania lub edycji podcastu, przejdź do sekcji Komentarze i interakcje.
 2. Zaznacz opcję Włącz spis treści.
 3. Uzupełnij listę wątków oraz określ czas rozpoczęcia wątku w nagraniu.
  Uwaga! Wpisz czas rozpoczęcia wątku w formacie godzina:minuta:sekunda, np. 00:30:15 oznaczać będzie rozpoczęcie wątku w 30-tej minucie i 15 sekundach nagrania.
 4. Zapisz zmiany klikając przycisk Zapisz.

Wyłączanie spisu treści dla odcinka

 1. Przejdź do zakładki Publikacje a następnie Podcasty.
 2. Kliknij na publikację, którą chcesz edytować.
 3. Wybierz w menu z prawej strony pozycję Edytuj
 4. Przejdź do sekcji Komentarze i interakcje.
 5. Zaznacz opcję Włącz spis treści, tak by przełącznik był nieaktywny.
 6. Zapisz zmiany klikając przycisk Zapisz.