Jak wstrzymać sprzedaż płatnej treści?

W każdej chwili możesz włączyć lub wyłączyć możliwość zakupu dostępu do Twojej płatnej treści w klawo. Nie musisz usuwać publikacji, aby to zrobić.

Aby wyłączyć sprzedaż dostępu do treści:

  1. Przejdź do zakładki Publikacje a następnie wybierz na górze zakładkę typu publikacji.
  2. Przy publikacji, którą chcesz edytować, wybierz z menu kontekstowego pozycję Wstrzymaj publikację.
  3. Możesz także wejść w szczegóły publikacji i wybrać z menu kontekstowego z prawej strony pozycję Wstrzymaj publikację .

Uwaga! Jeżeli wstrzymano sprzedaż dostępu do publikacji, wizytówka nie będzie widoczna i wyświetlony zostanie komunikat o niepoprawnym łączu. Więcej: Jak podejrzeć wizytówkę publikacji?