Jak zaktualizować plik z treścią?

Jeżeli w udostępnionym w ramach klawo pliku dokonano zmian, możesz zaktualizować ten plik edytując publikację i dodając nowy plik.

Aby zmienić plik dla treści:

  1. Przejdź do zakładki Publikacje a następnie wybierz na górze zakładkę typu publikacji.
  2. Kliknij na publikację, którą chcesz edytować.
  3. Wybierz w menu z prawej strony pozycję Edytuj
  4. W sekcji Plik kliknij przycisk .
  5. Następnie wybierz z dysku lub przeciągnij nowy plik.
  6. Poczekaj na załadowanie się pliku.
  7. Zapisz zmiany klikając przycisk Zapisz.

Uwaga! Jeżeli dodawany został plik audio lub video, jego przetworzenie może zająć chwilę – w zależności od długości trwania nagrania oraz wielkości pliku. Podczas przetwarzania pliku, nie będzie on dostępny w playerze.