Po jakim czasie zostaną wypłacone dla mnie moje środki z klawo?

Wypłata środków z klawo na podstawie faktury VAT

Jeżeli Twój wniosek o wypłatę środków zgromadzonych na Twoim koncie w klawo został zaakecptowany, środki trafią na rachunek wskazany na fakturze w maksymalnie w terminie 7 dni od dnia wysłania takiego zlecenia.

W przypadku, gdy rachunek na fakturze nie posiada polskiego numer IBAN, termin ten może być wydłużony a ostateczny i wydłużony termin oczekiwania na środki nie jest zależny od klawo.

Wypłata środków na podstawie rachunku

Nie możesz wypłacić środków z klawo na podstawie rachunku. Aby móc realizować konsultacje w klawo, musisz wprowadzić numer NIP firmy, od której będziemy otrzymywać faktury za Twoje usługi.