21 mar 2021

Identyfikacja wizualna marki - poznaj najważniejsze elementy

Logotyp charakterystyczny dla danej marki, oparty na autorskim pomyśle, który wyróżnia go spośród wielu innych podobnych sobie, a przy tym doskonale oddaje klimat i przekaz pomysłodawców. O tym marzy każdy twórca marki. Ale identyfikacja wizualna, która nieodłącznie będzie się kojarzyła klientom właśnie z Twoją firmą, to nie tylko nazwa. Zobacz, na czym polega kompleksowe podejście do tożsamości graficznej i czym się zaopiekować na starcie biznesu.

Logotyp

W internetowej Encyklopedii Zarządzania przeczytamy, że “identyfikacja wizualna (ang. Corporate Identity) to wszystko, co pozwala zidentyfikować firmę i odróżnić ją od innych. System identyfikacji wizualnej ma na celu stworzenie jednolitej i spójnej koncepcji prezentacji wizualnej danej firmy, nawiązując do jej misji i strategii funkcjonowania (Jan W. Wiktor, (2013), s. 307). Jest zestawem reguł i konsekwentnie zaplanowanych wzorców, które mają za zadanie budować pozytywne wyobrażenie o firmie, jej ofercie oraz utrwalać korzystne opinie wśród personelu, partnerów i odbiorców.” Tyle teoria. W praktyce najczęściej kojarzymy ją z logiem i nagminnie mylimy z logotypem. Należy pamiętać, że logotyp jest słownym i graficznym odzwierciedleniem DNA danej firmy. Coca Cola, Ford, Google, czy McDonald’s. Można nie być wielkim fanem co najmniej jednego, ale te logotypy są rozpoznawalne na całym świecie, niemalże przez każdego.

Nazwa logotyp stanowi zbitkę greckich słów logos i typos, oznaczających połączenie słowa i obrazu. Tak jest właśnie z logotypem, który mówi do odbiorcy nazwą i zostawia swój graficzny odcisk w pamięci. To taki napis z charakterystyczną czcionką, kolorem i stylistyką. Często logotypy stanowią zarejestrowany znak towarowy, by uniknąć próby ich kopiowania. Wykazują się najczęściej oryginalną typografią, gdzie rozstaw liter, czy kolorystyka poszczególnych członów ma niebagatelne znaczenie i często wpisana jest w koncepcję wizualną marki. Logotyp i logo są tak często mylone ze względu na przenikający się zakres oraz sposób stosowania znaków przez biznes. Jedni używają tylko loga (np. Apple, czy Nike i wiadomo, o kogo chodzi), drudzy najczęściej nazwy z reprezentacją graficzną, jak np. NASA, Levi’s, Google. By nie wdawać się w filozoficzne rozważania, dla uproszczenia stosuje się podział na reprezentację tekstową i graficzną, gdzie słowną przypisuje się logotypowi, a wizualną reprezentację logu.

Logo

Właściwie jeśli już zaczynasz działania związanie z graficznym opracowaniem własnego produktu, to znaczy, że wszelkie analizy biznesowe zostały już dokonane. Masz wybrany model biznesowy, znasz kierunek i narzędzia, którymi to uczynisz. Naturalną konsekwencją kluczowych działań jest wykreowanie logo, które będzie oddawało charakter Twoich działań. Weźmy pod lupę osławione logo Nike, dynamiczny refleks, który zapragnęły mieć na sportowych produktach miliony. Słynna łyżwa została zainspirowana szybkością greckiej bogini Nike i na początku nie zachwyciła twórcy. I choć nie do końca zadowolony właściciel zapłacił za logo jedyne 35 dolarów, to jednak skorzystał ostatecznie z graficznej propozycji, dodając nazwę firmy. Z czasem Logotyp wyewoluował do uproszczonego symbolu pozbawionego nazwy, znanego na całym świecie i wartego krocie. Oddaje on jednak sens przekazu marki, kojarzy się z działaniem, ruchem. A czymże jest sport, jeśli nie właśnie z dynamiczną zmianą, w wypadku logo firmy Nike, zmianą na lepsze.

Obecnie na rynku usług z zakresu identyfikacji wizualnej jest nieograniczona różnorodność. Graficy, artyści prześcigają się w upraszczaniu przekazu, dążą do maksymalizacji efektu przy użyciu minimalistycznych środków wyrazu. Reprezentatywna wartość logo jest niezwykle istotna, gdyż powinno nie tylko odpowiadać nam, jako twórcom marki, ale jednoznacznie kojarzyć się z nami i to najlepiej dobrze. Należy pamiętać, że składową logo jest tzw. sygnet, czyli pojedyncza grafika, do której najczęściej dołącza się logotyp, czyli tekst. To stanowi całość, która powinna być na tyle PROSTA, by zmieściła się na materiałach reklamowych, a jej brzmienie było PRZYJEMNE i budziło konkretne EMOCJE. Logo musi być ROZPOZNAWALNE, CHARAKTERYSTYCZNE, z adekwatnym kolorem i zastosowanymi czcionkami. Kolor, kształt, typografia to już szczegóły techniczne, które z powodzeniem omówisz z projektantem graficznym. Ale najważniejsze to odpowiedzieć sobie na pytanie, jaki jest cel mojego znaku i jakie skojarzenia chcesz wzbudzić u swojego docelowego odbiorcy. Nie bez znaczenia pozostaje również analiza konkurencji, czy KONSEKWENCJA GRAFICZNA z dotychczasową komunikacją firmową. Jeśli masz zielone logo, to właśnie ten kolor będzie przewodnim w twojej komunikacji z odbiorcą.

Szata graficzna

Pod tym pojęciem kryje się wszystko to, czego spodziewać powinien się odbiorca, sięgając po Twoje produkty lub usługi. Wśród konkretów należałoby wymienić konsekwencję kolorystyczną, i typograficzną, co znajduje swoje odzwierciedlenie w materiałach promocyjnych, nie tylko drukowanych, czy pieczątkach. To także niezmienna szata graficzna produktów i opakowań. Dziś, gdy praktycznie cała sprzedaż przeniosła się do internetu, nie wolno zapominać o wyglądzie strony internetowej, która stanowi Twoją wizytówkę, nośnik, który metodycznie powinien oddawać całościową koncepcję identyfikacji wizualnej marki. Dodatkowo, szczególnie w siedzibie i w otoczeniu firmy, ale i wśród samych jej pracowników, również powinny być stosowane zasady rodem z księgi identyfikacji wizualnej. Loga lub logotypy umieszczone w rozmaitych miejscach w biurze i w otoczeniu, koszulki firmowe lub naszywki z logo to działania integrujące poszczególne elementy składowe tej brandingowej układanki. Jeśli są spójne, ujednolicone i konsekwentne, z pewnością w pewnym momencie zostaną zapamiętane.

 

Dziś, by uzyskać pożądany wizerunek marki w mediach, konieczne jest kompleksowe podejście do tematu identyfikacji wizualnej. Stworzenie zbioru symboli, zachowań i procedur, zgodnych z kierunkiem, w którym firma chce podążać to zadanie trudne, ale konieczne. Przekazanie przez graficzne znaki czegoś więcej, niż miłej dla oka reprezentacji, czyli wartości firmowych, czy namiastki kultury organizacyjnej ma szczególne znaczenie na starcie biznesu. Pokaż się z jak najlepszej i jednocześnie najpiękniejszej strony.

Źródła: poradnikprzedsiebiorcy.pl, mfiles.pl, logaster.com, logofirmowe.pl, thenewlook.pl