Gdzie mogę zmienić notatkę do spotkania?

Aby zmienić notatkę do zaplanowanego spotkania, zaloguj się do swojego konta w klawo a następnie wybierz Moje konsultacje klikając w swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu.

Edycja notatki do spotkania

  1. Wyszukaj konsultację, dla której chcesz zmienić notatkę.
  2. Wybierz Szczegóły.
  3. W sekcji Notatka do spotkania zmień treść swojej notatki.
  4. Kliknij Zapisz, aby potwierdzić zmiany.

Czy mentor zobaczy moją notatkę do spotkania?

Tak, utworzona przez Ciebie notatka będzie widoczna przez mentora. Twój mentor będzie mógł się z nią zapoznać zarówno przed spotkaniem, jak i będzie ją widział w trakcie konsultacji.

Dowiedz się więcej o tym, jak przygotować się do spotkania z mentorem. Przejdź do artykułu