Mój wniosek o pozostanie mentorem został odrzucony. Czy mogę się odwołać?

Uwaga! Od 16 sierpnia 2022 r. wszystkie wnioski o pozostanie mentorem, wysłane przed tą datą, zostaną automatycznie zaakceptowane a profile ekspertów zostaną włączone.

W każdej chwili możesz złożyć nowy wniosek o pozostanie mentorem w klawo. Aby zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku, udziel nam więcej informacji dotyczących Twojego doświadczenia zawodowego.

Kiedy mogę złożyć kolejny wniosek?

Nowy wniosek o pozostanie mentorem w klawo możesz złożyć bez ograniczeń czasowych. Aby złożyć wniosek przejdź na stronę Zostań mentorem a następnie wybierz Wyślij wniosek.

Czy liczba złożonych wniosków zwiększa moje szanse?

Nie jest istotne ile złożysz wniosków o pozostanie mentorem w klawo. Pamiętaj także, że w przypadku złożenia nowego wniosku oraz aktualnie rozpatrywanego poprzedniego wniosku, będziemy brać pod uwagę wniosek, który został złożony pierwszy.

Jak założyć profil eksperta?

Przejdź do artykułu, aby sprawdzić w jaki sposób możesz zostać ekspertem w klawo.