Jak zaakceptować, odrzucić lub zmienić termin spotkania?

Każde spotkanie, które zostało zarezerwowane przez użytkownika, wykupującego konsultację z ekspertem, musi zostać potwierdzone przez eksperta.

Ekspert może:

 • zaakceptować termin spotkania,
 • odrzucić spotkanie,
 • ustawić nowy termin spotkania.

Uwaga! W przypadku ustawienia przez eksperta nowego terminu spotkania, uczestnicy nie będą mieli możliwości zaakceptowania takiego terminu lub jego zmiany.

Każdorazowo ekspert może zmienić status spotkania w następujący sposób:

 • wybierając jedną z opcji: Akceptuj termin / Zmień termin / Odrzuć we wiadomości e-mail z informacją o dokonaniu nowej rezerwacji,
 • wybierając jedną z opcji: Akceptuj termin / Zmień termin / Odrzuć w szczegółach spotkania w aplikacji.

Uwaga! Na potwierdzenie, odrzucenie lub ustawienie nowego terminu spotkania, ekspert ma maksymalnie 48 godzin od daty rezerwacji spotkania przez użytkownika.

Akceptacja spotkania

Aby zaakceptować spotkanie:

 1. Przejdź do zakładki Konsultacje.
 2. Wybierz spotkanie, które chcesz zaakceptować.
 3. W komunikacie na górze strony wybierz Akceptuj termin.
 4. Konsultacja uzyska status Oczekuje, uczestnicy spotkania zostaną poinformowani o zaakceptowaniu spotkania a środki zostaną pobrane z karty podanej podczas dokonywania rezerwacji przez użytkownika.

Odrzucenie spotkania

Aby odrzucić spotkanie:

 1. Przejdź do zakładki Konsultacje.
 2. Wybierz spotkanie, które chcesz zaakceptować.
 3. W komunikacie na górze strony wybierz Odrzuć.
 4. Konsultacja uzyska status Odrzucona, uczestnicy spotkania zostaną poinformowani o odrzuceniu spotkania przez eksperta. Blokada środków na karcie użytkownika zostanie w takiej sytuacji zwolniona.

Zmiana terminu

Aby zmienić termin spotkania:

 1. Przejdź do zakładki Konsultacje.
 2. Wybierz spotkanie, które chcesz zaakceptować.
 3. W komunikacie na górze strony wybierz Zmień termin.
 4. Konsultacja uzyska status Oczekuje, uczestnicy spotkania zostaną poinformowani o zaakceptowaniu spotkania i zmianie terminu a środki zostaną pobrane z karty podanej podczas dokonywania rezerwacji przez użytkownika.

Uwaga! W przypadku braku wykonania jednej z wymienionych akcji przez eksperta, spotkanie zostanie automatycznie odrzucone po 48 godzinach od daty rezerwacji konsultacji.