Jak zmienić lub usunąć zdjęcie profilowe?

Aby edytować zdjęcie profilowe, zaloguj się na swoje konto w klawo.

Edycja zdjęcia profilowego

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia.
  2. Wybierz zakładkę Mój profil.
  3. Kliknij ikonę aparatu
  4. Kliknij przycisk Dodaj zdjęcie, aby wybrać zdjęcie z dysku.
  5. Skadruj zdjęcie a następnie zapisz zmiany klikając przycisk Zapisz.

Usuwanie zdjęcia profilowego

  1. Przejdź do zakładki Ustawienia.
  2. Wybierz zakładkę Mój profil.
  3. Kliknij ikonę aparatu
  4. Kliknij przycisk Usuń zdjęcie.
  5. Zapisz zmiany klikając przycisk Zapisz.