Dlaczego moje konto eksperta zostało wyłączone?

Twoje konto eksperta mogło zostać tymczasowo zablokowane lub wyłączone na stałe z kilku powodów:

  • został przez Ciebie naruszony jeden z punktów dotyczący zasad współpracy ekspertów z klawo
  • Twój profil zawierał treści niestosowne lub naruszające dobra innych użytkowników lub osób nieposiadających konta w klawo
  • osiągnięty został limit niestawienia się na umówionej i opłaconej przez użytkownika konsultacji

Blokada konta a umówione spotkania

Gdy konto eksperta jest zablokowane, zaplanowane na przyszłość konsultacje nie będą mogły się odbyć, a środki zostaną zwrócone użytkownikom. W takiej sytuacji ekspertowi nie należy się też wynagrodzenie za konsultacje. Użytkownik, którego konsultacja lub pakiet konsultacji został anulowane, będzie miał możliwość ponownej rezerwacji spotkania z innym ekspertem.

Na jaki okres moje konto może zostać zablokowane?

Jeżeli Twoje konto naruszyło zasady współpracy z klawo, może zostać zablokowane na zawsze i ponowna jego aktywacja może być niemożliwa. W przypadku zgłoszonego naruszenia regulaminu przez innego użytkownika, konto może zostać warunkowo odblokowane.

Ponowna aktywacja konta

Możesz zawnioskować o ponowną aktywację oraz wysłać do nas wyjaśnienie. Pamiętaj, że nie oznacza to automatycznego odblokowania Twojego konta mentora. Przejdź do formularza kontaktowego